Forældres rolle

"Optimering af Rytteren

Denne artikel handler om forældres rolle -
i forhold til deres barn som rytter.
 
Denne artikel er skrevet ud fra mine erfaringer fra, at hjælpe unge sportsudøvere med optimering til, at præstere bedre eller håndtering at udfordringer.

Det er et stort emne og indeholder mange forskellige parametre, som kan ligge til grund for vores trivsel, præstationer og handlemønstre. Jeg har dog valgt at indskrænke mig og holde lidt specifik fokus på områder, der kan hjælpe til gode oplevelser og præstationer med ridningen.

Forældres rolle
Forældres interesse spiller en stor rolle for barnets sport, bl.a. mht. transport, at se stævner/konkurrencer/kampe samt at støtte og vejlede ved eventuelle frustrationer, hvis præstationerne ikke lige stemmer overens med målsætningerne i en periode.
Indenfor ridesport kræves der endnu mere, da der jo både er tale om større udgifter, investeringer til en pony/hest (eller flere), samt at der er en masse følelser involveret.

Jeg vil på ingen måde skrive om hvordan et forhold mellem forældre og barn/sportsudøver skal være. Jeg vil bare gerne gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er - at forældre og deres børn er opmærksomme på hinanden mht.:
 • Kommunikationen
 • Afstemte forventninger til hinanden
 • Realistisk sportslig-niveau og målsætning
 • Trivsel
Vi lever i en tid med et konstant stort forventningspres, både fra skole, uddannelse, arbejde, de sociale medier, familien, vennekredsen samt forventninger til os selv.
Når vi så ligger en sport som ridning oveni, hvor barnet/rytteren fra en helt ung alder godt ved, at det kun er muligt med forældrenes hjælp, kan der meget let opstå et direkte eller indirekte pres, som over tid, vil kunne give stress og dårlig trivsel.
Barnet/rytteren vil bevidst eller ubevidst vise sin taknemmelighed overfor forældrene via sine resultater. Derfor er det vigtigt, at der er klare aftalte målsætninger og afstemte forventninger, som er realistiske, så barnet/rytteren med sikkerhed ved, hvornår de har præsteret godt, og derved kan få anerkendelse og samtidig gøre deres forældre stolte.

Husk kommunikationen
Forældrene vil altid det bedste for deres barn – men hvis man ikke er opmærksom, kan der ligge store udfordringer i alt det, der IKKE lige bliver sagt eller afstemt.

I en travl hverdag er det meget let at glemme, at få spurgt ordentligt ind til hinanden. Over tid kan der opstå en masse indforståede situationer, bl.a. fordi forældre og barnet/rytteren har opbygget og har haft de samme handlemønstre og talemåder i en lang periode, og tror derved, at det er det bedste for den anden. MEN med tiden ændre vi os, så det er vigtigt at forældre konstant er opmærksomme på disse ændringer, bl.a. fordi at barnet/rytteren kan have svært ved at udtrykke det, og med en god portion følelser oveni, så kan der meget let opstå skuffelser og frustrationer og måske manglende kommunikation, som i sidste ende kan give dårligere trivsel og præstationer for barnet/rytteren.

Når jeg coacher ryttere og andre sportsudøvere, høre jeg ofte om de tanker og udfordringer, som de har overfor deres forældre, det kan bl.a. være:
 • Forventninger og målsætninger der ikke er afstemte
 • At der bare er gået for lang tid siden at de har haft en god nærværende snak
 • At de føler, forældrene ikke har tid til at lytte
 • At de ikke vil giver forældrene spekulationer
 • At de ikke har lyst til at komme i en diskussion, hvor der er følelser involveret, og derved ikke siger noget.
Tag fat i problemerne/udfordringerne -
de forsvinder ikke af sig selv.

Det kan være en svær opgave for forældrene og barnet/rytteren at komme tilbage til de nære snakke, hvis parterne har bevæget sig lidt fra hinanden, eller hvis alt bare køre i en fast rytme, som man ikke har talt om længe. Parterne kan næsten komme til at leve i hver deres verden, selvom de er meget sammen. Her kan det være en stor fordel at få lidt hjælp ”ude fra” (evt. fra en coach), der kan se det hele fra et ”helikopter-perspektiv”, og derved få et overblik, uden at der er følelser involveret. Målet er at forældre og barn/rytter får skabt en brugbar forståelse for hinanden og evt. får skabt nye vaner og handlemønstre.

Fokusområder, som forældrene med fordel kan være opmærksomme på:
  - Det er forældrenes opgave at have overblikket
At have empati, og mærke efter, om der er ændringer på vej, eller om kommunikationen er blevet for dårlig eller for hård. Være opmærksom, og spørge ind til barnet/rytteren.
 
 - Forældrene skal skabe ro omkring barnet/rytteren.
Forældrene skal passe på, at de ikke bliver revet med af følelser og præstations-nerver i hverdagen og til stævnerne. Det kan skabe uro og stress, og vil ligge et meget større pres på barnet/rytteren, som jo gerne vil gøre forældrene glade og stolte.
 
 - Forældrene skal stå på ”sidelinjen”
Forældre skal være som en ”klippe” – den som barnet/rytteren kan ”se på og føle sig tryg ved”, og søge hjælp og tryghed hos. Hvis der opstår udfordringer, skal forældre kunne give barnet/rytteren et konstruktivt og retningsvisende ”skub i ryggen”, som skal hjælpe til at finde/genfinde ro og fokus.

 - Der kan opstår udfordringer, hvis en forælder samtidig også er træner
For hvem skal barnet/rytteren så tale ”forælder” og ”træner” med ? Det er vigtigt at der er helt klare aftaler under træninger og stævner for at undgå misforståelser.

 - Hjælp barnet/rytteren til at ”lege og have det sjovt”
Ansvaret og pasningen af ponyen/hesten, ridetræningen, målsætninger, tankerne om at gøre forældrene stolte, at skabe anerkendelse fra ridetræneren og andre ryttere, kan fylde meget i hovedet og derved give et mentalt pres. Risikoen for præstationsangst lure lige om hjørnet med at barnet/rytteren ikke føler, at de kan gøre det godt nok, og tænker mere på det, der kan gå galt, i forhold til at glæde sig til, at vise hvad man kan.
Som barn lære vi at lege, men det glemmer vi desværre i løbet af vores udvikling. På et tidspunkt er der ikke tid til det ”pjat” mere. Men rent faktisk så er leg, og det, at have det sjovt, en rigtig god måde, at ”skabe noget ro i hovedet” at lære noget nyt, at udvikle os, eller ændre gamle indgroede vaner og handlemønstre.
Det er forældrene, der skal hjælpe og være igangsætteren, og samtidig også kunne tage en snak med ridetræneren, så alle er med på ideen. ”Leg og sjov”, hvor man prøver nogle ting af, kan både være rigtig god læring, vejen til at skabe udvikling, og til at skabe mental ro.

Afstemte forventninger
Skab et overblik over hvilke forventninger I har til hinanden, og bliv enige om, hvordan de kan føres ud i livet. Det skaber ro for både forældre og barn/rytter, når forventninger er afstemte til hinanden. På den måde kan begge parter gøre deres bedste for at kunne skabe de bedste oplevelser.

 - Afstemte forventningerne vedr. målsætning
Det er vigtigt at mål og ambitioner kommer fra barnet/rytteren selv, så der ikke opstår et uhensigtsmæssigt pres fra forældrene.
Forældrene kan med fordel hjælper og vejleder med at lave en god realistisk målsætning ud fra barnets/rytterens, pony/hestens og ekvipagens evner og kapacitet.
Læs f.eks. artiklen om ”Målsætning og afstemning af forventninger” i april udgaven 2018

 - Forældres ambitioner på barnets/rytterens vegne
Forældrene skal passe på, at de ikke bevidst eller ubevidst har ambitioner som overstiger barnets/rytterens egne. Der er efter min mening ikke noget forkert i, at forældrene pacer barnet/rytteren lidt, men det skal være motiverende, og kun være for barnets/rytterens skyld, og må ikke række ud over de aftalte forventninger og målsætninger.

 - Hjælp barnet, hvis lysten eller resultaterne udebliver i en periode
Vær opmærksom på at børn ofte føler at deres identitet er ud fra den sport de dyrker, deres placeringer, eller den karakter de får i skolen/uddannelsen o.l.
Hjælp barnet til at forstå at deres identitet indeholder meget mere end kun resultater.
Håndtering af skuffelser og forventninger kan være store udfordringer. Hvis de ikke bliver opdaget i tide af forældrene, kan problemet resultere i dårlig trivsel, dårligt selvværd og dalende motivation. I en periode kan man med fordel skabe nye målsætninger, lave lidt om i træningen, få skabt noget ”luft” i barnets/rytterens hverdag o.l.
Læs f.eks. artiklen om ”Den mentale verden” i november udgaven 2017

Kommunikation
Under stævner kan følelserne være på højkant for både forældre og barn/rytter, og der kan meget let opstå misforståelser både mht. det, der bliver sagt, og det der ikke bliver sagt. Risikoen for at barnet/rytteren og forældre bliver irriteret er nærliggende, og der kan opstå en diskussion. Det er på ingen møde hensigtsmæssigt eller konstruktivt, hverken inden, eller mellem flere ridninger, eller efter.
Hjælp barnet/rytteren og vær ærlige overfor hinanden. Hvis der er tidspunkter, hvor I ikke forstår hinanden, eller er knap så tilfredse med hinanden, så få en snak om det. Jo mere åben forældre og barn/rytter er overfor hinanden, jo bedre kan de hjælpe hinanden til at præstere og trives optimalt. Det kan være svært at komme i gang, men meget givtigt når det er startet.

 - Aftal på forhånd, hvad der er bedst for barnet/rytteren under stævner
Det kan være meget svært for forældre at sige ”det rigtige”, eller det som barnet/rytteren håber på, eller forventer, når der er følelser involveret.
Undgå misforståelser: Lav klare aftaler om hvad der skal siges og hvornår ud fra barnet/rytteren behov og ønsker. Det skaber tryghed både for forældre og barnet/rytteren, og vil hjælpe til at skabe ro og fokus til den bedst oplevelse og præstation.
Læs f.eks. artiklen om ”Optimering inden og under stævner” i december udgaven 2017

 - Undgå at lade en travl dag være en undskyldning for, at der ikke lige er tid til at tale sammen.
Hvis den nære kommunikation i hverdagen udebliver i en periode, f.eks. pga. travlhed eller at det bare opstår, er det vigtigt, at forældrene er opmærksomme og hurtigst muligt får sat gang i snakken. Også selv om de har travlt eller er trætte. Jo længere tid der går, jo svære bliver det at få skabt/genskabt tillid og de gode snakke. Sluk alt elektroniskudstyr, og få sat gang i en god nærværende snak. Accepterer hvis det ikke lige går som håbet i starten.

Planlægning
Forældre og barn/rytter kan i samarbejde lave en god synlig planlægning til fordel for begge parter. Forældrene kan have overblikket og vejlede, og barnet/rytteren skal med på råd og har dermed et medansvar, som kan motivere til at få planlægningen til at fungere.
Pas på med ikke at overlade alt for meget ansvar til barnet/rytteren, de har ofte nok at holde styr på i en travl hverdag.
Vær f.eks. opmærksom på flg. i jeres planlægning
 • Sørg altid for at have en god madplan – med hoved- og mellemmåltider (så der ikke opstår ”hovsa løsninger”)
 • At der er tid til at slappe lidt af i hovedet, inden barnet/rytteren skal i seng. Så tankerne ikke bare drøner rundt i hovedet.
 • Planlæg at lave kontinuerlige evalueringer sammen med barnet/rytteren, over hvad der er godt og hvad man måske med fordel kunne ændre på. Det skaber et godt overblik over om barnet/rytteren trives, og om de opsatte planlægninger og målsætninger kan overholdes. Hvis der er områder der ikke fungere eller ikke giver det ønskede udbytte, er det en god ide at lave ændringer, så man ikke fortsætter med knap så gode handlemønstre.
 • Skab tid til at lave tillægstræning og udstrækning. Det hjælper til bedre ridning, som også har indflydelse på ponyen/hesten, samt nedsætter risikoen for overbelastningsskader. Forældre kan med stor fordel træne sammen med barnet/rytteren, det er hyggeligt og motiverende når man træner sammen.
  Læs f.eks. artiklen om ”Planlægning og tjekplan”
Motivere barnet - 
sørg for at det er glæden der driver værket.

Fokus på resultater og anerkendelse er en motiverende faktor men kan også være risikoen til at barnet ”brænder ud”, og mister lysten i en tidlig alder.

Kost
Forældre skal være vejledende og hjælpende til at barnet/rytteren får en optimal sund nærende kost, og får spist jævnt fordelt over hele dagen også på ”de lange dage” i stalden.
Alt for mange forældre acceptere at deres børn ikke spiser morgenmad eller, at de kommer sent hjem og spiser aftensmad, uden at de f.eks. har spist noget inden eller efter træning.

Der er masser af undersøgelser der bekræfter at kost og væske spiller en stor rolle for kroppens trivsel og præstationsevne. Vi forbruger masser af energi i løbet af dagen, både til kroppens udvikling, til at holde kroppen i gang i løbet af dagen, til indlæring og koncentration, til det fysiske arbejde i stalden og med ridningen. Derudover skal der også bruge energi til restitution. I en koncentrationssport som ridning, er det vigtigt at hjernen har nok energi til rådighed. Hvis den ikke har det, vil det bl.a. gå udover evnen til at skabe fokus, til indlæring, koncentration samt at huske.
Læs f.eks. artiklen om ”Kost og væske”

Forældre skal også huske at skabe fokus på sig selv, og de glæder og oplevelser som de har sammen med deres barn, så livet ikke kun går op i det vi skal nå, og praktiske opgaver.

Læs meget gerne også mine andre artikler, om emnerne i mit koncept "Optimering af Rytteren".
 
Med sportslig hilsen
Lars mars
 
 
Mine erfaringer
Erfaringer indenfor sport:
 • I mange år har jeg hjulpet og vejledt talenter, elite- og professionelle sportsfolk inden for mange forskellige sportsgrene – med bl.a. fysisk-træning, mental-træning, planlægning og med alt hvad der vedrøre ”Optimering af kroppen” – alt der kan hjælp til at trives og præstere på højeste niveau.
 • Fysisk-træner indenfor håndbold, fra ungdom (13 år) piger og drenge - til senior og højeste niveau, LIGA for både damer og herre - i 7 år
 • Fysisk-træner samt optimering af Grønlands Damelandshold i håndbold - i 2 år
 • Fysisk-træner og optimering af kajakroere i U18 og U21 (EM og VM medaljer) - i 6 år
 • Fysisk-træner samt optimering af springryttere – siden 2015
 • God erfaring i genoptræning efter skader.
 • Stor erfaring i at holde foredrag for sportsfolk og sportsklubber
Erfaringer indenfor erhverv:
 • Investering: Jeg har købt, renoveret og solgt huse samt investeret i projekter
 • Foredragsholder: Foredrag og teambuilding for større og mellemstore virksomheder
 • Fuldtids fysisk-træner: Håndbold på højeste niveau og Champions League
Uddannelse:
 • Coach uddannelse
 • Fysisk-træner – højeste-modul hos DHF
 • Vejrtræknings-kursus
 • Over 30 års erfaring med fysisk-træning og kondition
Personligt:
 • Jeg er fascineret af hvad vi mennesker kan opnå med den rigtige målsætning, planlægning og træning samt forståelse for kroppen
 • Jeg har dyrket mange forskellig sportsgrene - og altid forsøgt at udvikle mig på den bedste måde.
 • Jeg har bl.a. har gennemført Ironman’ - løbet nogle af verdenshårdeste ekstremløb og Adventureløb på 6-8 dage med egen oppakning - Løbet 100 km. Løb - Besteget bjerge.
 • Det er en stor passion for mig at hjælpe sportsfolk , til at nå det optimale.


 
Lars Mars Johansen  | larsmars@mail.dk