Evaluering

"Optimering af Rytteren

Det emne handler om Evaluering -
og det brugbare udbytte, dette kan give
 
Stil dig selv spørgsmålet
Hvad var godt ? og hvad var knap så godt ?

Vi glemmer ofte at evaluere på os selv. Vi lever ellers i et evaluerings-samfund, med efterfølgende spørgsmål, hvis vi har handlet i netbutikker, fået vejledning fra vores teleselskab eller bank osv. Det gør de for at synliggøre, hvad de gør godt, og hvad de evt. kan gøre anderledes, for at blive endnu bedre. Det føles lidt som om, virksomheder har overtaget retten til evaluering, set ud fra at den enkelte person er blevet dårligere til at evaluere på sig selv.
Gennem generationer har vi brugt evaluering (måske uden at vide det) til at skabe viden og udvikling, men i nyere tid er vi faldet af på den, vi er blevet dårligere til ”at mærke efter” og til at efterrationalise, måske fordi vi har så pokkers travlt, eller måske fordi vores hjerne er lidt for doven til at holde fokus på noget, vi har gjort.

Jeg oplever at rigtig mange sportsudøvere ikke er helt opmærksom på, hvilke områder en målrettet evaluering kan hjælp dem med. De fortsætter ofte på samme måde, også selvom de har udfordringer med f.eks. at det ikke går helt optimalt, at resultaterne udebliver, eller bliver ved med at lave de samme fejl. De håber på at det bliver bedre med tiden, og med den træning de laver.
Evaluering kan hjælper os rigtig meget, både til at synliggøre om vi er på rette kurs, eller om det kan være hensigtsmæssigt at ”sadle om”, for bedre at kunne opnå vores målsætninger.

Fremhæv de gode situationer
Evaluering skal ikke kun bruges til at se på de knap så gode situationer, den skal også bruges til at synliggøre alle de gode, alle succeserne, alle de ting som vi gør godt.
Det hjælper os både til at blive bekræftet i, at vi er på rette vej, samt til at ligge endnu et lag på vores mentale styrke.
Jo flere gode og positive oplevelser vi kan lagre i hjernen, jo lettere kan vi tackle kommende udfordringer.

Sommer – jul/nytår
De to skæringspunkter med sommermånederne og jul/nytår er gode fikspunkter til at lave de større evalueringer. Evaluering i sommermåneden, giver mulighed for at se tilbage på den første del af udendørssæsonen samt slutningen af indendørssæsonen. Vi kan derved få skabt et lærerigt overblik over, hvad der er gået godt, og hvad der er gået knap så godt. Når vi har overblikket, kan vi danne os erfaringer, og derfra få skabt fokus om der er områder, det vil være hensigtsmæssigt at arbejde på, så vi kan ændre det til den sidste del af udendørssæsonen, således at sæsonen gennemføres og sluttes så optimalt som muligt. Det giver også et godt fundament til starten på indendørssæsonen. Det samme gør sig gældende for evaluering til jul/nytår.

Jo bedre vi bliver til at evaluere, jo bedre bliver vi også til at udvikle os, både sportsligt og menneskeligt, så vi ikke bare lader tiden og vores handlemønstre flyve af sted.
Det er vigtigt at vi tager action, hvis det ikke lige går som vi ønsker – i stedet for ”bare lige” at se tiden an, og se om tingene ikke ændre sig af sig selv ”DET GØR DE IKKE”.
Evaluering er meget lærerig og giver os gode muligheder for udvikling
Lav nogle klare evalueringer for en bestemte perioder:
• Hvad har været godt - og hvad har været knap så godt ?
• Har du fået indfriet dine mål ?
• Hvad har gjort, at du har nået dine mål - eller ikke nået dine mål ?
• Hvad har du gjort for at det gik godt – eller kunne have gjort for at det var gået bedre ?

Evaluering på overfladen eller i dybden
Vi behøves ikke altid at bruge den store energi på at evaluere, nogle gange skal vi bare lige lade en gennemført ”opgave” f.eks. i skolen, på uddannelsen, på arbejdet til træningen osv. drøne gennem hovedet og hurtigt registrere: Hvad var godt - hvad var knap så godt – hvad vil jeg ændre på til næste gang. Hvis man f.eks. rider flere ponyer/heste efter hinanden, så er det rigtig godt at få den ene afsluttet, inden man sætter sig op på den næste. Ved de dybdegående evalueringer er det derimod en god ide at planlægge dem, så der er ro, tid og mere energi til at gå i dybden.

Evaluering af hverdagen
Det er super lærerigt at evaluerer vores hverdag. Et godt tidspunkt kan være, når vi ligger hovedet på puden, inden vi skal sove. Luk øjnene, og lad tankerne finde tilbage, i perioden fra du stod op, til du gik i seng. Skab fokus på bestemte områder, som du var tilfreds med, eller som du føler, at du kunne have håndteret på en anden måde. På den måde giver vi os mulighed for at glæder os over det, vi gjorde godt i bestemte situationer, samt giver os mulighed for, at vi dagen efter kan vælge at ændre på de områder der er gået knap så godt.

Få en god start på dagen
For at få et endnu større udbytte af evalueringen, er det en god ide at bruge 5-10 min. når vi vågner, til at gennemgå planen for den kommende dag. På den måde kan man stille og roligt få skabt et synligt overblik, i stedet for at starte med at lade dagen ”ræse af sted”. Sørg også for at få fulgt op på evalueringen fra dagen før, mht. hvad vi gjorde godt, og hvad vi skal være opmærksomme på at ændre, således at vi ikke bliver ved med at slæbe dårlige vaner eller uhensigtsmæssige løsninger med os.

Efter hver træning/konkurrence
På samme måde som det er en super god øvelse at bruge 5-10 min. på at skabe fokus og forberede os på en opgave/træning/konkurrencen, for at kunne udføre den optimalt, er det efterfølgende også en super god øvelse at bruge 5-10 min. på at evaluere på, hvordan vi udførte opgaven/træningen/konkurrencen.
Med evalueringen kan vi bedre skabe forståelse for, hvorfor det gik godt eller knap så godt, og hvad der kan være hensigtsmæssigt at have fokus på til næste gang.

Ændring af gamle indgroede vaner
Det kan jo godt være, at vi er klar over, at der er områder, der kunne være hensigtsmæssigt at ændre på, eller at bruge mere tid på, osv. Men det kan være rigtig svært, og nogle gange virke uoverskueligt, at skulle ændre på gamle og indgroede vaner. Derfor fortsætter vi ofte med de samme handlingsmønstre. Mit råd er, at man tager det stille og roligt og forsøger at vælge en ting, som man vil prøve at ændre på eller implementere, og så holde fokus på dette i en lang periode. Selvom det kan smutte engang imellem, så er det vigtigt at blive ved med at prøve indtil ændringen eller implementeringen er blevet en helt naturlig del, og derved blevet til en vane.

Husk at evaluere på dine målsætninger
• Hvor er du i forhold til dine delmål og hovedmål ?
• Er der opstået ændringer i noget, i forhold til dengang du satte dine mål ?
 
Hvis du oplever at noget har ændret sig i forhold til dine mål, så sørg for at evaluere på målene i stedet for at fortsætte med at ”håbe” eller ”tro” på, at de går i opfyldelse.
Der kan være mange ting der kan ændre i planerne for vores målsætninger, f.eks. en lidt skadet pony/hest, eller rytter, en periode hvor det bare ikke lige køre optimalt osv.
Mentalt er det vigtigt, at vi har helt klare opnålige målsætninger, som er opdateret ud fra ens eget og ponyens/hestens niveau. Hvis vi bare acceptere og evt. finder undskyldninger for en dårligere præstation, forsvinder vores iver stille og roligt for at nå de opsatte mål. Det kan jo også være til den positive side - hvis træningerne og præstationerne går bedre i forhold til målsætningerne, så sæt forventningerne op, så du skærper din fokus og ydeevne.
For at få det bedste udbytte ud fra vores og pony/hestens niveau, er det vigtigt at vi evaluere og er realistiske, både mht. om vi er bedre, på niveau, eller knap så gode i forhold til vores målsætninger.

Skab mere fokus på dig selv:
Uanset om du rider som motionist, elite eller professionel, og om du er heste- eller ponyrytter, vil der altid være nogle områder som der kan optimeres. Derfor er det en rigtig og øvelse at se sine vaner og handlingsmønstre efter i sømmene.
• Gennemgå og evaluere på dine handlingsmønstre og vaner.
• Hvordan tackler du forskellige udfordringer ?
• Trives du ?
• Er der områder som du ikke har haft tid til at have fokus på eller få implementeret ?
• Gør du nok, i forhold til dine krav og ønsker til dig selv og ekvipagen ?

Søg anden viden
Hvis du ønsker at få lidt mere ud af din ridning og oplevelser sammen med din pony/hest kan du med fordel også læse de andre emner i mit koncept "Oprimeroing af Rytteren". Det kan måske give viden til stor fordel for både rytter samt for ponyen/hesten.

Gennemgå nedenstående emner, og brug efterfølgende nogle få minutter på at evaluere over, om der er nogle af emnerne/områderne som vil kunne hjælpe dig til endnu bedre oplevelser og præstationer sammen med din pony/hest.
Emnerne har også været bragt i ridemagasinet Ridehesten
• Fysisk-træning, koordinering og stabilitet - Juni-udgaven 2017
• Opvarmning inden ridning - udstrækning og smidighed - Juli-udgaven 2017
• kondition - August-udgaven 2017
• Kost og Væske - September-udgaven 2017
• Søvn og hvile - Oktober-udgaven 2017
• Den mentale verden – Du skal træne din hjerne - November-udgaven 2017
• Optimering inden og under stævner - December-udgaven 2017
• Vejrtrækning, til ridningen, hverdagen og det mentale-område - Februar-udgaven 2018
• Forslag til planlægnings- og check-plan - Marts-udgaven 2018
• Målsætning og afstemning af forventninger - April-udgaven 2018
• Skadet – hest eller rytter – brug tiden fornuftigt - Maj-udgaven 2018
• Skader, hvad gør jeg ? - Juni-udgaven 2018
• Forældres rolle - Juli-udgaven 2018
• Evaluering - august-udgaven 2018
• Trænerens rolle - som træner 1. del - september 2018 (kan læses her mid i sept.)

Vi skal passe på, at vi ikke bare ”trække stikket” ud efter en udført opgave, og ”sætter det i igen” når vi skal i gang med en ny. Vi skal huske evaluering, efterrationalisering, fordybelse, vurdering o.l. Det er bl.a. det der kan hjælpe os til udvikling samt, at lære os selv bedre at kende i forskellige situationer.

Vi skal huske evaluering, efterrationalisering, fordybelse og vurdering -
det kan hjælpe os til udvikling
 
Læs meget gerne også mine andre artikler, om emnerne i mit koncept "Optimering af Rytteren".
 
Med sportslig hilsen
Lars mars
 
 
Mine erfaringer
Erfaringer indenfor sport:
 • I mange år har jeg hjulpet og vejledt talenter, elite- og professionelle sportsfolk inden for mange forskellige sportsgrene – med bl.a. fysisk-træning, mental-træning, planlægning og med alt hvad der vedrøre ”Optimering af kroppen” – alt der kan hjælp til at trives og præstere på højeste niveau.
 • Fysisk-træner indenfor håndbold, fra ungdom (13 år) piger og drenge - til senior og højeste niveau, LIGA for både damer og herre - i 7 år
 • Fysisk-træner samt optimering af Grønlands Damelandshold i håndbold - i 2 år
 • Fysisk-træner og optimering af kajakroere i U18 og U21 (EM og VM medaljer) - i 6 år
 • Fysisk-træner samt optimering af springryttere – siden 2015
 • God erfaring i genoptræning efter skader.
 • Stor erfaring i at holde foredrag for sportsfolk og sportsklubber
Erfaringer indenfor erhverv:
 • Investering: Jeg har købt, renoveret og solgt huse samt investeret i projekter
 • Foredragsholder: Foredrag og teambuilding for større og mellemstore virksomheder
 • Fuldtids fysisk-træner: Håndbold på højeste niveau og Champions League
Uddannelse:
 • Coach uddannelse
 • Fysisk-træner – højeste-modul hos DHF
 • Vejrtræknings-kursus
 • Over 30 års erfaring med fysisk-træning og kondition
Personligt:
 • Jeg er fascineret af hvad vi mennesker kan opnå med den rigtige målsætning, planlægning og træning samt forståelse for kroppen
 • Jeg har dyrket mange forskellig sportsgrene - og altid forsøgt at udvikle mig på den bedste måde.
 • Jeg har bl.a. har gennemført Ironman’ - løbet nogle af verdenshårdeste ekstremløb og Adventureløb på 6-8 dage med egen oppakning - Løbet 100 km. Løb - Besteget bjerge.
 • Det er en stor passion for mig at hjælpe sportsfolk , til at nå det optimale.


 
Lars Mars Johansen  | larsmars@mail.dk