Mentor

Hvad er en mentor egentligt ?

En mentor er en erfaren person, der ud fra sine erfaringer og kompetencer giver dig støtte og vejledning i en periode - så du kan blive i stand til at løse evt. udfordringer fra en ny vinkel og med et nyt udgangspunkt

Vaner:
Ideen med en mentor er at overveje sine handlinger og adfærd i forskellige situationer
  • vi mennesker handler ofte på vaner og på instinkter, disse er ikke altid rationelle – derfor kan det være givende, at få disse situationer vendt med en helt uvildig person. Så du kan få skabt ny viden og evt. nye vaner.
Løsnings-muligheder:
Vi omgås alle med vores gode venner, forældre og trænere
  • de kender dig og vil dig det bedste – de vejleder dig, for det meste, ud fra den måde som de kender dig på – altså ofte ud fra det som de tror at du gerne vil høre.

Jeg kan hjælpe dig med at se det hele fra en ny vinkel, lidt ovenfra / udefra, dette giver ofte nogle nye løsnings-muligheder.

Tids-forløb:
Som mentor kan jeg bruges til helt fortrolige samtaler – hvor du får en helt uvildig mening på et problem eller en udfordring, som kan opstå for dig i en periode.

Vi kan have daglig-kontakt i en periode, alt efter dine behov - og efterhånden som du får nogle værktøjer til at klare opgaven / udfordringen, kan der blive længere mellem vores kontakt.

Det er 100% dig der bestemmer hvor meget kontakt du har behov for – og forløbet stopper når du ikke har behovet mere   

Synliggjort:
Jeg lytter helt åbent til dig og har ingen forud-taget holdning til dig – jeg stiller spørgsmål for at åbne op for DINE tanker og giver dig mine uforbeholdne meninger og forslag.

Ved sparring bliver forskellige udfordringer belyst på en anden måde og ofte mere synlige – dette hjælper ofte til at tænke i nye løsnings-forslag og blive mere konkret på hvordan en udfordring kan løses  

Du får som sådan ikke serveret løsninger - men jeg fortæller bl.a. historier og erfaringer. som kan være med til at inspirere og udvikle dine ideer - som du så kan bygge videre på. Jeg stiller dig spørgsmål, som skal give dig nye indsigter og nye perspektiver - så du på den måde kan udvikle dine egne svar og løsninger.

Evaluering / feedback:
Jeg hjælper selvfølgelig meget gerne med evaluering og feedback når du er kommet frem til nogle beslutninger.
 
Giv lyd så vi kan få en uforpligtende snak om dine tanker og behov
Alt kontakt er 100% fortroligt

Erfaring indenfor hjælp som ”mentor”

  • Jeg har hjulpet talenter, elite- og professionelle sportsfolk - indenfor mange forskellige sportsgrene. Med min interesse for de fleste sportsgrene, kan jeg hurtigt sætte mig ind i din sports-verden - og hjælpe med at vejlede dig i udfordrende situationer, hvis du lige mangler det sidste for at tage et valg.

Check også mine andre kerne-produkter:

”Mental Coaching”, ”Motivation”, samt ”optimering af kroppen”

Lars Mars Johansen  | larsmars@mail.dk